Bestrijd angstklachten bij de kern

Angst en hyperventilatieproblemen

Angstaanvallen en angstproblemen komen steeds vaker voor in de westerse wereld. Mensen die met angstgerelateerde problematiek te maken hebben worden vaak belemmert in hun dagelijkse bezigheden. De angst heeft een verlammend effect en de patient heeft de neiging om angstklachten te koppelen aan bepaalde gebeurtenissen en of plaatsen. Veelal wordt deze problematiek vanuit een psychologisch standpunt bekeken, maar na uitvoerig onderzoek ben ik erachter gekomen dat deze klachten ook degelijk een lichamelijke aard kunnen hebben. Angstklachten kunnen worden bestreden door deze lichamelijke problemen in kaart te brengen en eraan te gaan werken.

Algemeen denkpatroon

Tijdens mijn onderzoek naar dit fenomeen kwam ik erachter dat er door professionals vaak wordt gegrepen naar antidepressiva en zelfs beta blockers als symtoombestrijders om ervoor te zorgen dat de patient rustig wordt. Er wordt bijna nooit gekeken naar wat nu de preciese oorzaak is van de symptomen. Het is namelijk algemeen aanvaard dat deze symptomen een psychologische oorzaak hebben. De standaard procedure is daarom: Aangstaanval? → Geef rustgevend middel en stuur door naar psycholoog. Nu zeg ik niet dat angstproblemen geen psychologische oorzaak kunnen hebben en dat u daarom maar niet naar een psycholoog moet gaan, ik zeg alleen dat er ook een andere benadering mogelijk is om angstklachten te kunnen bestrijden. Deze benadering kunt u naast de reguliere behandeling meenemen in uw genezingsproces.

Oorzaken

Buiten een psychologische oorzaak zijn er ook andere zaken die angstaanvallen kunnen veroorzaken of verhevigen: Allergieen & Overgevoeligheden, Schommelingen van de bloedsuikerspiegel, Slechte fysieke gesteldheid en Voeding. In een uitgebreide handleding geef ik voor elk van deze punten aan wat de invloed is op uw angstproblematiek en geef ik oplossingen om elk van deze punten te kunnen verbeteren om er zodoende voor te kunnen zorgen dat uw angstklachten worden beperkt.